(+95) 1 368-364-0

စာရင်းရှင်စာရင်း

ချက်လက်မှတ်ကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ငွေကြေးကိုင်ဆောင်မှုမှ ကင်းဝေး၍ ငွေပေးချေမှုများ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေသော ငွေစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်လျှင် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ငွေထုတ်၍ရပါသည်။

ကနဦးစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
စာရင်းတွင်ထားရှိရမည့်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်
Close Menu
error: Content is protected !!