(+95) 1 368-364-0

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုဆောင်းလိုသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလသက်တမ်းအလိုက် ငွေသားအပ်နှံ စုဆောင်းရသော စာရင်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ အတိုးနှုန်းအများဆုံးရရှိသည့် စာရင်းအမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် ငွေပိုငွေလျှံရှိသူများ စုဆောင်းသင့်ပါသည်။ စာရင်းသေအပ်ငွေ အပ်နှံသည့် သက်တမ်းမပြည့်မီ ငွေသားပြန်လည် ထုတ်ယူလိုပါက အနီးစပ်ဆုံးစေ့ရောက်ပြီး သက်တမ်း၏ အတိုးနှုန်းအတိုင်း အတိုးရရှိခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ အပ်ငွေအနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မိမိစာရင်းဖွင့်လိုသော သက်တမ်းကို ရွေးချယ် အပ်နှံနိုင်ပါသည်။

 
TERM INTEREST RATE
2 Years 8.5%
1 Year 8.15%
9 Months 7.75%
6 Months 7.5%
3 Months 7.25%
1 Month 6.75%

Close Menu
error: Content is protected !!