(+95) 1 368-364-0

မန္တလေးဘဏ်ခွဲ (၁)

 • အမှတ် – ၄၅၄၊ လမ်း ၈၀ – ၂၈ လမ်းဒေါင့်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။
 • ၀၉- ၆၈၅၅၅၅၀၂၇ ၊ ၀၉- ၆၈၅၅၅၅၀၂၈
 • (၀၂၄) ၀၆၈၉၅၁ ၊ (၀၂၄) ၀၆၈၆၀၃

ဟုမ္မလင်းဘဏ်ခွဲ

 • အမှတ် – ၈၂ (က), ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း, နောင်ဖခေတ်ရပ်ကွက်, ဟုမ္မလင်းမြို့, စစ်ကိုင်းတိုင်း။
 • ၀၉၆ ၇၀၇ ၂၃ ၁၁၁, ၀၉၆ ၇၀၇ ၂၅ ၁၁၁
 • (၀၇၃) ၂၄၆ ၀၇၁, (၀၇၃) ၂၄၆ ၁၁၇

ရွှေဘိုဘဏ်ခွဲ

 • အကွက်အမှတ် – ၁၇ ၊ လက်ဝဲသုန္ဒရလမ်း ၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက် ၊ ရွှေဘိုမြို့ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
 • (၀၇၅) ၂၂၈၉၂
 • (၀၇၅) ၂၂၉၀၄၊ ၂၂၉၀၆

မုံရွာဘဏ်ခွဲ

 • အမှတ်- ၁၄၉၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်မြို့ပတ်လမ်းထောင့်၊ မုံရွာတောင်ရပ် ၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
 • (၀၇၁) ၂၈၃၉၆၊ ၂၈၃၉၇
 • (၀၇၁) ၂၈၁၉၇

ကလေးဘဏ်ခွဲ

 • အမှတ်- ၈၂ ၊ နယ်မြေ (၃) အောင်မြေမာန်ရပ် မြို့မဈေးအနီး ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး ၊ကလေးမြို့ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
 • ၀၉၆ ၈၅၅၅ ၅၀ ၂၃~၂၄
 • (၀၇၃) ၂၁၂၆၄၊ ၂၁၃၅၁
Close Menu
error: Content is protected !!