(+95) 1 368-364-0

ဘဏ်အာမခံ

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၊ တင်ဒါ လုပ်ငန်းများ အတွက် သက်ဆိုင် ဌာနများမှ ဘဏ်တွင် အာမခံပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုသည့် အခါ ဘဏ်အာမခံ ချေးငွေကို ရယူလျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်အာမခံ ချေးငွေ လျှောက်ထားခြင်း အတွက် ဘဏ်သို့ အာမခံ အဖြစ် ငွေသား (သို့) မြေနှင့် အဆောက်အဦ ပေးအပ်ရပါမည်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် (၂%)ကောက်ခံပါမည်။


Close Menu
error: Content is protected !!