(+95) 1 368-364-0

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ဂုဏ်ထူးဆောင် တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်၏ ပထမဆုံး ဘဏ်ခွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကီး မုံရွာမြို့၌ စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။   မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကအသက်သွေးကြော ဖြစ်သော လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆက်စပ်ကဏ္ဍများကို အခြေပြု၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည် စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အများပြည်သူအားလုံး လက်လှမ်းမှီပြီး သုံးစွဲနိုင်ရန် နည်းပညာကို အခြေခံ၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူတတ်မှု၊ ကျင့်ဝတ် သိက္ခာရှိမှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အတိုင်း ဟန်ချက်ညီညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားရန် ဖြစ်ပါ သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂါတ်မျှော်မှန်းချက်

(၁) ဟန်ချက်ညီမှု ဘဏ်၊ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် တို့အကြား ဟန်ချက် ညီမျှစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ပါမည်။

(၂) ခိုင်မာသောသံန္ဓိဌာန်ရှိမှု ဘဏ်၏ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ တိကျသောစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများကို လိုက်နာပြီး ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားရှိပါသည်။

(၃) တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နည်းပညာ တိုးတက်နေသော ခေတ်တွင် ဘဏ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အများပြည်သူ လက်လှမ်းမှီစေရန် ခေတ်မှီနည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး တီထွင် ဆန်းသစ်မှုများဖြင့် ပြည်သူများထံသို့ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။

Close Menu
error: Content is protected !!