(+95) 1 368-364-0

မြဝတီဘဏ်ခွဲ

 • အမှတ်-၁၆/၁၊ ၁/၁ဘီ၊ဗမာစု(၈)၊နံပါတ်(၄)ရပ်ကွတ်၊မြဝတီမြို့။
 • ၀၉ ၆၈၅၅ ၅၅၀၅ ၆~၇

ဗိုလ်မြတ်ထွန်းဘဏ်ခွဲ

 • တိုက်(A)၊အခန်း(G-03)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတာဝါ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • ၀၉ ၆၈၅၅ ၅၅၀၆ ၂~၃

တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲ

 • ည (၆)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ညောင်ဖြူစခန်းရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။
 • ၀၉ ၆၉၅ ၅၅၅ ၀၅၈ ~ ၉
Mdy branch 3

မန္တလေးဘဏ်ခွဲ (၃)

 • ရ (၉/၄)၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
 • (+၉၅) ၉ ၆၈ ၅၅၅၅ ၀၆၀~၁
 • (+၉၅) ၂ ၄၀၃၀၆၄၁

လသာဘဏ်ခွဲ

 • အမှတ် (၁၂/၁၄)၊ လသာ အောက်ဘလောက်၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • (+၉၅) ၉ ၆၈ ၅၅၅၅ ၀၅၃၊ (+၉၅) ၉ ၆၈ ၅၅၅၅ ၀၅၄
 • (+၉၅) ၁ ၈၃၇ ၄၀၁၅

မန္တလေးဘဏ်ခွဲ (၂)

မြစ်မင်းဧရာတိုက်(၁)၊ အခန်း (၁၁)၊ ရတနာပုံစျေးရှေ့၊ ၇၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။

 • မြစ်မင်းဧရာတိုက်(၁)၊ အခန်း (၁၁)၊ ရတနာပုံစျေးရှေ့၊ ၇၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။
 • (+၉၅) ၉ ၆၈ ၅၅၅၅ ၀၅၁, (+၉၅) ၉ ၆၈ ၅၅၅၅ ၀၅၂
 • (+၉၅)၂ ၄၀၃၀၆၄၀

ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

 • ည/၄၃၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
 • (+၉၅) ၃၆၈၃၆၄၀, (+၉၅)၉ ၉၆၇၈၉၀၀၃၃-၅
 • (+၉၅) ၃၆၈၃၄၉၄
 • info@gbank.com.mm
Close Menu
error: Content is protected !!